Korttipeli.org

Luettelo korttipeleistä, ja niiden peliohjeet.

Yhdeksäntoista oppilasta

Kategoria:

Asetetaan pöydälle 19 ”ylioppilasta” tämän sivun lopussa näkyvän korttikuvion malliin siten, että seuraava peittää edellistä puoleksi. Ylioppilasrivin alle, niin alas, että yksi korttirivi mahtuu väliin, asetetaan kuusi korttia käsittävä apurivi. Seuraava kortti pakasta käännetään ja asetetaan näiden rivien väliin vasemmalle peruskortiksi. Jokainen vapaa tai esiintuleva sen arvoinen kortti asetetaan viereen, ja näille kahdeksalle kortille rakennetaannousevia sarjoja maasta välittämättä, päättyen ne siis valmiina silmää pienempään korttiin.

Ensin katsotaan, onko apurivissä näitä kortteja. Jos on, ne siirretään perusriviin. Samoin kuin sen jälkeen silmää suuremmat kortit, jne.

Ylioppilasrivistä saa ottaa viimeisen, siis vapaan, kortin ja sijoittaa sopivaan sarjaan. Tälle viimeiselle kortille saa myöskin rakentaa laskevaa apusarjaa maasta välittämättä., ja käyttää siihen sekä apurivin ja käsipakan esille tulevia kortteja että ylioppilasrivin vasemmanpuoleisinta sidottua korttia.

Kun kaikki mahdolliset alkusiirrot on tehty, käännetään käsipakasta kortti kerrallaan ja sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan joko sarjoille, ylioppilasrivin viimeisen kortin apusarjaan, tai apurivin aukkoihin. Kuten tavallista, saa pöytäpakan vapaan kortin sijoittaa, mikäli käsipakan nostettu kortti sen mahdollistaa.

Pakka selataan läpi vain kerran.

Huomioi, että tämä on kahden pakan pasianssi.

Esimerkki korttien asettelusta

Pelaajien määrä: 1.