Korttipeli.org

Luettelo korttipeleistä, ja niiden peliohjeet.

Gini-rommi

Kategoria:

Tämä on rommipeleistä kenties ”suuressa maailmassa” suosituin. Se on varsinaisesti kahden hengen seurapeli, mutta Korttipeli.org näyttää tällä sivulla myös sen kolmen ja neljän hengen muunnelmat.

Pelin tarkoitus

Gini-rommi eroaa muista rommipeleistä kahdella tavalla:

  1. Pelaaja saa nimittäin pöydätä yhdistelmänsä myös vastustajan jo lopetettua, joten kumpikaan pelaaja ei siten pöytää korttejaan ennen kuin lopettaessaan.
  2. Ei myöskään tarvitse saada kaikkia korttejaan sopimaan yhdistelmiin.

Pelissä käytetään tavallisesti 52 kortin pakkaa, jossa kuningas on korkein ja ässä pienin kortti. Tarkoituksena on kerätä vähintään kolmen samanarvoisen tai samaa maata olevan perättäisen kortin yhdistelmiä. Ässä ei saa sarjassa seurata kuningasta.

Pienemmän kortin nostaja jakaa ensimmäisenä yhden kortin kerrallaan. Hän jakaa yhteensä 10 korttia kummallekin pelaajalle. Loput korteista laitetaan pöydälle umpipakaksi ja päällimmäinen käännetään avopakan pohjakortiksi. Pelin voittaja suorittaa seuraavan jaon.

Pelin kulku

Etumies aloittaa ottamalla avopakan pohjakortin. Ellei hän halua sitä ottaa, on jakajalla siihen oikeus. Ellei hänkään sitä halua, ottaa etumies kortin umpipakasta. Vuoro päättyy aina kortin lyömiseen avopakkaan. Avopakan alla olevat kortit eivät saa olla näkyvissä.

Pelin lopettaminen

Peli jatkuu siihen asti, kunnes jompikumpi pelaaja lopettaa sen panemalla avopakkaan kortin nurinpäin. Oikeus lopettamiseen on vasta sitten kun yhdistelmiin kuulumattomien korttien pistearvo on enintään 10.

Kuvakortit lasketaan tällöin 10 pisteeksi ja muut kortit arvonsa mukaan — tässä pitää muistaa, että ässä on yhden pisteen arvoinen. Lopettaessaan on pelaajan ilmoitettava, millaisella pelillä hän lopetaa, toisin sanoen mikä on hänen käteensä jäävien korttien pistearvo. Yhdistelmät on pöydättävä ja kortit näytettävä, jotta muut voivat tarkastaa pistemäärän.

Pelaajan ei ole pakko lopettaa heti, kun pistemäärä on alle 10, vaan hän voi jatkaa peliä saadakseen pistemäärän vielä pienemmäksi. Toisen pelaajan lopettaessa saa toinen pöydätä omat yhdistelmänsä, ja hänellä on oikeus pöydätä myös ne kortit, jotka sopivat täydennykseksi vastustajan yhdistelmiin.

Ellei kumpikaan pelaaja ole lopettanut, kun umpipakassa on enää kaksi korttia, keskeytyy peli eikä kummankaan pisteitä lasketa.

Pisteiden laskeminen

Se pelaaja, joka lopettaa ja jonka pistemäärä on pienempi kuin vastustajalla, on voittanut pelin. Hän saa pistekirjanpitoon 20 pistettä ynnä miinuspistemäärien erotuksen hyväkseen. Jos vastustajalla on sitä vastoin vähemmän miinuspisteitä, hän saa 20 pistettä voitosta, miinuspistemäärien erotuksen, sekä 10 ylimääräistä hyvityspistettä.

Pelaaja, joka saa kaikki korttinsa yhdistelmiin lopettaessaan, saa siitä 20 ylimääräistä pistettä.

Jos lopettajan pistemäärä on sama kuin vastustajan, saa hän voitosta silti 20 pistettä.

Erän voittaja on se, joka ensiksi pääsee 100 pisteeseen. Lopetuksista saatuja pisteitä ei lasketa tähän mukaan, vaan niistä pidetään erikseen kirjaa.

Pääkirjanpitoon siirretään erän voittajalle 100 pistettä, ja jos vastustajalla on erän päättyessä nolla pistettä, saa voittaja pääkirjanpitoon 200 pistettä.

Rangaistukset

Tavallisen rommin säännöt ovat voimassa lukuun ottamatta eräitä muutoksia. Uusi jako suoritetaan jos:

  • pelaaja jakaa väärällä vuorolla eikä peliä ole aloitettu,
  • jakaja näyttää jonkin kortin aikana,
  • molemmilla pelaajilla on väärä määrä kortteja,
  • tai pakasta puuttuu kortteja.

Vajaalla pakalla pelatut pisteet ovat kuitenkin voimassa, mikäli ne on jo merkitty pistekirjanpitoon.

Ennen pelin alkua voidaan sopia, että pois asetetut kortit saa tarkastaa.

Jos pelaaja ilmoittaa lopettavansa, mutta hänellä onkin yli 10 pistettä, on peliä jatkettava, mutta hänen on pelattava avoimin kortein ja lopetettava heti pistemäärän laskettua kymmeneen tai sen alle.

Jos vastustajalla on kädessään liian vähän kortteja toisen pelaajan lopettaessa, merkitään lopettajan hyväksi 10 pistettä jokaisesta puuttuvasta kortista.

Väärällä vuorolla pakasta otettu kortti on pidettävä. Mikäi pelaaja näkee vahingossa yhden tai useamman pakan korteista, on ne käännettävä näkyville. Vastustajalla on tällöin oikeus ottaa jokin niistä, avopakan päällimäinen kortti, tai umpipakan kortti. Virheen tekijällä ei ole oikeutta lopettaa ennen kuin seuraavalla vuorolla.

Jos pelaaja laittaa kortin pois ennen uuden kortin ottamista, on hänellä oikeus ottaa kortti ilman rangaistusta.

Muunnelmia

Usein on tapana jakaa etumiehelle valmiiksi 11 korttia, jolloin hän aloittaa panemalla yhden korteistaan pois avopakan alimmaiseksi kortiksi.

Voidaan myös sopia, että lopettamiseen vaadittava pistemäärä on muu kuin kymmenen — esimerkiksi että avopakkaan käännettävä ensimmäinen kortti määrää korkeimman pistearvon, jolla saa lopettaa.

Gini-rommia voidaan pelata sitenkin, että ylimääräiset hyvityspisteet saavain lopettaessaan siten, että kaikki kortit sopivat kahteen yhdistelmään. Jos kaikki kortit sopivat yhteen yhdistelmään, yhteen sarjaan, saa pelaaja pistemäärän kymmenkertaisena.

Kolmen hengen gini-rommi

Tätä muunnelmaa pelataan kuten tavallista kahden hengen gini-rommia, mutta seuraavin muutoksin:

  • Pienimmän kortin nostaja jakaa.
  • Jaon voittaa se, jolla on pienin pistemäärä. Toiset kaksi pelaajaa saavat täydentää sekä lopettajan että toistensa yhdistelmiä. Voittajan pistemäärä lasketaan vähentämällä toisten pelaajien miinuspisteiden yhteissummasta hänen miinuspisteensä. Lopetus- ja hyvityspisteet ovat samat. Jos molemmilla muilla pelaajilal on vähemmän miinuspisteitä, kuin lopettajalla, pelin voittaa se, jonka pistemäärä on pienin.
  • Erä päättyy pelaajan saadessa yli 100 pistettä. Pääkirjanpitoa varten vähennetään voittajan pistemäärästä ensin toisen pelaajan pistemäärä, sitten alkuperäisestä pistemäärästä toisen pistemäärä, ja erotukset lasketaan yhteen. Toiseksi tullut saa pääkirjanpitoon oman pistemääränsä ja huonoimman pelaajan pistemäärän erotuksen.

Neljän hengen gini-rommi

Pelataan joukkuepelina tavallisen gini-rommin sääntöjen mukaan. Korttia nostamalla määrätään joukkueet ja sijoitukset. Kaksi suurimman kortin nostanutta pelaa yhdessä muita kahta vastaan, mutta siten, että kumpikin pelaa erikseen toista vastustajaa vastaan. Vastustajia vaihdellaan jokaisen jaon jälkeen. Vastapelaajat pelaavat yhdessä vain yhden erän, joka kestää 125 pisteeseen saakka.

Joukkueen pisteet lasketaan yhteen.

Jos esimerkiksi joukkueen toinen pelaaja voittaa pelinsä 15 pisteellä ja toinen häviää 10 pisteellä, lasketaan sille joukkueelle pisteistä noiden erotus: 15 − 10 = 5. Lisäksi he saavat 20 pistettä voitosta, joten 5 + 20 = 25.

Mikäli toista peliä ollaan lopettamassa, saa kumpikin toisen pelin pelaajista viivyttää peliä, kunnes tieto tuloksesta on saatu. Uusi peli aloitetaan vasta kun molemmat pelit ovat päättyneet.

Joukkuepelinä voidaan gini-rommia pelata vastaavasti myös useamman kesken, kunhan pelaajien määrä on parillinen. Joukkueita on silloinkin vain kaksi. Vastustajia ei silloin vaihdella erän aikana. Erän päättymispistemäärä on sovitettava pelaajien lukumäärän mukaan 150, 175 tai 200 pisteeksi.

Pelaajien määrä: 2-4.