Korttipeli.org

Luettelo korttipeleistä, ja niiden peliohjeet.

Piquet

Kategoria:

Piquet (äännetään ”pikee”, jossa paino on jälkimmäisellä tavulla) on hyvin vanha korttipeli. Sitä pelattiin Ranskassa jo 1400-luvulla. Pelistä on lukuisia muunnelmia. Seuraavassa on selostettu varsinaisen kahden hengen piquet’n lisäksi kolmelle ja neljälle pelaajalle tarkoitettu piquet. Lisäksi Korttipeli.org näyttää sata-piquetin ja keisaripiquetin peliohjeet.

Kortit

Piquet-pakassa on 32 korttia, eli kortit väliltä 2–6 on poistettu. Korttien arvojärjestykset ovat tavanomaiset. Ässä on korkein. Korttien mailla ei ole keskinäistä arvojärjestystä eikä pelissä ole valttimaata.

Pöytäykset ja pisteet

Pelissä saa pisteitä eri pöytäyksistä seuraavasti:

 • Pitkä maa: pelaaja, jolla on pidempi maa, tai jonka pisimmän maan pistearvo on suuri (ässä 11, kuvakortit 10, muut pistearvon mukaan), saa yhden pisteen jokaisesta tätä maata olevasta kortistaan.
 • Sarja: pelaaja, jolla on enemmän perättäisiä kortteja yhdestä maasta, saa pisteitä kolmen kortin sarjasta kolme kappaletta, neljän kortin sarjasta neljä pistettä, viiden kortin sarjasta 15 pistettä, kuuden kortin sarjasta 16 pistettä, seitsemän kortin sarjasta 17 ja kahdeksan kortin sarjasta 18 pistettä.
 • Kolmen ja neljän ryhmät: pelaaja, jolla on korkeampi kolmen taikka neljän samanarvoisen kortin ryhmä, saa kolmesta samanarvoisesta kortista kolme pistettä, ja neljästä 14 pistettä.
 • Repique: pelaaja, joka pöytää 30 pistettä ennen kuin vastustaja on saanut yhtäkään pistettä, saa ylimääräiset 60 pistettä.
 • Täyskäsi: pelaaja, joka pöytää kaikki kädessä olevat korttinsa, saa 50 pistettä.

Lisäksi pelin kuluessa saa pisteitä seuraavasti:

 • Tikin aloitus yhdeksikköä korkeammalla kortilla, riippumatta siitä kummalle tikki menee, on yhden pisteen arvoinen.
 • Tikin ottaminen yhdeksikköä korkeammalla kortilla, kun vastustaja on aloittanut tikin, on yksi piste.
 • Viimeisestä tikistä saa yhden pisteen.
 • Vähintään seitsemän tikin ottamisesta saa 10 pistettä.
 • Kahdestatoista tikistä saa etumies 10 pistettä, mutta silloin ei saa viimeisen tikin eikä seitsemän tikin pisteitä. Jakaja saa vastaavassa tapauksessa 80 pistettä.
 • Pique: pelaaja, joka saa pelissä, pöytäykset mukaan laskettuna, yhteensä 30 pistettä, ennen kuin vastustaja on saanut ainoatakaan pistettä, saa 30 ylimääräistä pistettä.

Jakaminen

Pienemmän kortin nostaja jakaa kaksi kortti kerrallaan. Yhteensä kortteja jaetaan 12 kummallekin pelaajalle. Loput kortit laitetaan kahteen pinoon pöydälle: toiseen pinoon menee kolme ja toiseen viisi korttia. Viisi korttia ovat etumiehen pöytäkortteja, kolme korttia ovat jakajan. Jakovuorot vaihtuvat.

Vaihtaminen

Pelaajat ottavat kortit käteensä.

Etumies saa vaihtaa kädestään enintään viisi korttia pöytäkortteihinsa laittamalla ensin pois vastaavan määrän kortteja, ja ottamalla sitten pöytäkortteja tilalle. Hänellä on oikeus pelin aikana katsoa sekä poispanemiaan kortteja samoin kuin ottamatta jättämiään pöytäkortteja.

Sen jälkeen saa jakaja vaihtaa korttejaan — ensin etumiehen pöytäkortteihin, mikäli niitä on vielä jäljellä, ja sitten omiin pöytäkortteihinsa. Hänen on vaihdettava vähintään kaksi korttia enintään niin paljon kuin on jäljellä. Hänellä on oikeus vaihdettuaan katsoa mahdollisesti jäljelle jääneet pöytäkortit. Jos hän katsoo, on myös etumiehellä oikeus katsoa lyötyään kortin ensimmäiseen tikkiin.

Pöytäykset

Molemmalla pelaajalla on korttien vaihtamisen jälkeen oltava edelleen 12 korttia kädessään. Sen jälkeen aloitetaan pöytäysten ilmoittaminen seuraavasti:

Etumies aloittaa ilmoittamalla, montako korttia hänellä on pisimmässä maassa. Ellei jakajalla ole parempaa, hän sanoo ”riittää”, ja etumies saa merkitä pisteet hyväkseen.

Jos jakajalla on parempi korttikäsi, hän sanoo ”ei riitä”, ja ilmoittaa oman pisimmän maansa korttien lukumäärän ja merkitsee pisteet hyväkseen. Jos jakajkalla on pisimmässä maassa yhtä monta korttia kuin etumiehellä, hän sanoo ”samat”. Sen jälkeen molempien on laskettava pisimmän maansa korttien yhteispistearvo. Se, jolla pistearvo on suurempi, saa merkitä hyväkseen pisteen jokaista maahan kuuluvaa korttiaan kohden. Tapana on pistearvoa laskettaessa ilmoittaa vain summan viimeinen numero. Tällöin 1 on korkein, seuraavana 0, sitten, 9, 8, 7, jne. Jos molempien maat ovat samanarvoiset, ei kumpikaan saa pisteitä.

Tämän jälkeen ilmoitetaan sarjat samalla tavalla. Jos molemmilla on samanarvoiset sarjat, saa pisteet se, jolla sarjaan kuuluva korkein kortti on on korkeampi. Jos nekin ovat samat, ei kumpikaan saa pisteitä. Se, joka saa sarjapisteet, saa merkitä hyväkseen pisteet myös muista kädessä olevista sarjoistaan.

Samoin menetellään kolmen ja neljän samanarvoisen kortin ilmoittamisen suhteen.

Pelin kulku

Tarkoituksena on toisaalta saada pisteitä pöytäyksistä, toisaalta päästä aloitamaan tikkejä, sekä ottamaan tikkejä, joissa on määrättyjä kortteja.

Etumies aloittaa haluamallaan kortilla. Maata on tunnustettava. Ellei pelaaja voi tunnustaa maata, hän saa lyödä haluamansa kortin. Tikin saa se, joka on lyöynyt korkeamman kortin pelattua maata. Tikin saaja aloittaa seuraavan tikin. Kaikki kortit pelataan loppuun.

Pisteiden laskeminen

Pelin aikana saadut pisteet merkitään pistekirjanpitoon sitä mukaa kun niitä tulee. Esimerkiksi pelaaja A saa pöytäyksistä 15 pisstettä ja B 20 pistettä. A aloittaa lyömällä rouvan ja sanomalla samalla 16, eli uuden pistemääränsä. Hän saa tikin. Hän saa siten aloittaa seuraavan tikin, ja lyö seuraavana kuninkaan, ja sanoo pistearvon 17. Pelaaja B ottaa tikin kuninkaalla ja sanoo pistearvon 21.

Pelin jälkeen merkitään kirjanpitoon pisteet viimeisestä tikistä sekä mahdollisista seitsemästä tai kahdestatoista tikistä. Jos kumpikin pelaaja on saanut kuusi tikkiä, siirtyvät seitsemän tikin pisteet seuraavaan jakoon, jolloin pelin arvo on 20 pistettä. Jos siinäkin tikit menevät tasan, on kolmannessa jaossa seitsemän tikin arvo jo 30 pistettä, jne. Ellei kumpikaan ole saanut seitsemää tikkiä kuudessa jaossa, pelataan vielä kaksi bonusjakoa, ja silloin pelin arvo on 80 pistettä.

Pelin päätyttyä lasketaan, kumpi pelaajista on voittaja. Jos molemmilla on yli 100 pistettä, saa voittaja merkitä pääkirjanpitoon hyväkseen piste-eron, plus 100 lisäpistettä. Jos häviäjällä on alle 100 pistettä, saa voittaja merkitä kirjanpitoon omien ja vastustajan pisteitten summan, plus 100 lisäpistettä. Voittajalla ei tätä varten tarvitse olla itsellään yli 100 pistettä.

Muunnelmia

Voidaan sopia siitä, että kukin erä käsittää vain neljä jakoa, jolloin ensimmäisessä ja neljännessä jaossa lasketaan kaikki pisteeet kaksinkertaisina.

Voidaan sopia myös, että erä päättyy kuuden jaon jälkeen, vaikka kumpikaan ei olisi saanut seitsemää tikkiä.

Pelisäännöt ja rangaistukset

Mikäli jakaja kääntää kortteja jakaessaan jonkin kortin näkyviin, on etumiehellä oikeus vaatia uutta jakoa.

Jos pelaaja kortteja vaihtaessaan on laittanut liikaa kortteja pois, eikä virhettä huomata, ennen kuin hän on jo ottanut pöytäkortteja tilalle, on hänen pelattava alimääräisillä korteillaan. Jos pelaajalla on liikaa kortteja, ja se havaitaan vasta pöytäysten aloittamisen jälkeen, on peli pelattava loppuun, mutta asianomainen ei saa pelistä lainkaan pisteitä.

Jos kortteja on liian vähän, on peli pelattava loppuun, mutta asianomainen ei voi saada pisteitä viimeisestä tikistä eikä kahdestatoista tikistä.

Pelaajan ottaessa pöytäkortteja, joihin hänellä ei ole oikeutta, tai katsoo vastustajan pöytäkortteja ilman oikeutta siihen, tai katsoo vastustajan poispanokortteja, hän ei saa pisteitä siinä jaossa.

Mikäli pelaaja on ottanut enemmän pöytäkortteja kuiin mihin hänellä on oikeus, voi virheen korjata panemalla liiat kortit pois. Ne on näytettävä vastustajalle.

Jos pelaaja ilmoittaa pöytäyksen, jota hänellä ei ole, eikä korjaa ilmoitusta ennen kuin ensimmäinen tikki on aloitettu, hän ei saa lainkaan pisteitä siinä jaossa.

Jos jakaja on sanonut etumiehen ilmoitusta riittäväksi, pätee se, vaikka jakaja huomaisikin sitten omassa kädessään paremman korttikäden. Ellei etumies ole ilmoittanut parasta pöytäystään, ei hän voi korjata sitä jakajan jo vastattua siihen.

Jos pelaaja jättää tunnustamatta maata, on virhe korjattava. Näytetystä kortista ei myöskään ole määrätty rangaistusta.

Pisteiden laskeminen ja laskujärjestys

Pöytäyksissä on piteet merkittävä kirjanpitoon seuraavassa järjestyksessä:

 1. Pisin maa
 2. Sarjat
 3. Kolme tai neljä samaa
 4. Repique
 5. Täyskäsi
 6. Pelipisteet
 7. Pique
 8. Seitsemän tikkiä
 9. Kaksitoista tikkiä

Kolmen hengen piquet

Tätä muunnelmaa pelataan samalla tavalla kuin kahden hengen piquetia, mutta seuraavin eroavaisuuksin:

Jokainen pelaa omaan tiliinsä. Kuitenkin jaetaan 10 korttia, kaksi kerrallaan. Viimeiset kaksi korttia muodostavat pöytäkortit. Vain jakajalla on oikeus vaihtaa yksi tai kaksi korttia pöytäkortteihin.

Etumies aloittaa pöytäysten ilmoittamisen. Sen jälkeen jatketaan myötäpäivään.

Jos pelaaja on saanut 20 pistettä pöytäyksistä ennen kuin kumpikaan toisista pelaajista on saanut mitään, hänelle annetaan 90 pistettä repiquesta. Vastaavasti piquesta saa 60 pistettä, mikäli pelaajalla on pöytäyksestä ja pelistä yhdessä 20 pistettä, ennen kuin muut ovat saaneet ainoatakaan pistettä.

Seitsemästä tikistä ei tule pisteitä, vaan se pelaajista, joka saa eniten tikkejä, saa 10 pistettä. Jos kahdella pelaajalla on sama määrä tikkejä, saa kumpikin viisi pistettä. Kaikkien kymmenen tikin saaminen on aina 40 pistettä. Jos kaksi pelaajaa saa kumpikin viisi tikkiä, he kumpikin saavat puolet pistemäärästä — eli 20 pistettä.

Voittajan hyväksi merkitään pääkirjanpitoon piste-erot hänen ja kummankin muun pelaajan välillä, plus 100 lisäpistettä. Toiseksi tullut saa hyväkseen piste-eron hänen ja huonoimmaksi jääneen pelaajan välillä, plus 50 lisäpistettä.

Neljän hengen piquet

Peliä pelataan samaan tapaan kuin kahden hengen piquetia, mutta näillä muutoksilla:

Korkeimpien korttien nostajat pelaavat yhdessä ja istuvat vastakkain — he ovat ensimmäinen joukkue, ja toisen joukkueen muodostaa matalimpien korttien nostajat. Kullekin pelaajalle jaetaan kahdeksan korttia. Pöytäkortteja ei jää. Kuhunkin erään kuuluu neljä tai kahdeksan jakoa. Edellisessä tapauksessa lasketaan ensimmäisen ja neljännen jaon pistemäärät kaksinkertaisina.

Etumies aloittaa ilmoittamalla kaikki pöytäyksensä. Sen jälkeen hän aloittaa ensimmäisen tikin lyömällä kortin pöytään. Seuraavalla pelaajalla, jos hänellä on parempi pöytäys, on oikeus ilmoittaa se, ennen kuin hän lyö korttinsa tikkiin. Peli jatkuu tällä tavoin. Parhaan pöytäyksen ilmoittaneen pelaajan vastapelaajan samanlaatuisista pöytäyksistä saa myös pisteet.

Jos jompikumpi joukkue on saanut pöyätyksistä 20 pistettä ennen kuin vastapuoli on saanut yhtäkään, se saa 90 pistettä repiquesta. Jos jompikumpi joukkue on kerännyt pöytäyksistä ja pelistä 20 pistettä, ennen kuin vastapuoli on saanut ainoatakaan pistettä, saa se joukkue 90 pistettä piquesta.

Ilmoitut pöytäykset näytetään.

Kumpikin joukkue voi saada vain yhden pisteen kustakin tikistä, tikin aloittamisesta, ja tikin ottamisesta yheensä.

Peliohjeita neljän hengen piquet’iin

Ennen pelin aloittamista voi poispanemiensa, näkemiensä ja omien korttiensa perusteella muodostaa melko hyvän käsityksen vastustajan korteista. Ei ole pakko ilmoittaa parasta pöytäystään. Jos on varma siitä, että vastustajilla on esimerkiksi parempi sarja, voi heidän hämäämisekseen itse ilmoittaa huonomman sarjan kuin kädessä on.

Jos on useita eri mahdollisuuksia valita tikkiin lyötävä kortti, on mieluiten lyötävä sellainen, jonka olemassaolon vastustajat tietävät jo pöytäysten perusteella.

Pelaajien määrä: 2.