Korttipeli.org

Luettelo korttipeleistä, ja niiden peliohjeet.

Venäläinen pankki (crapette)

Kategoria:

Tämä korttipeli on kahden hengen pasianssi, jossa on oma viehätyksensä etenkin silloin kun peli on vielä uutta. Kummallakin pelaajalla on oma korttipakkansa, ja kumpikin pelaa vuorollaan niin kauan kuin pystyy pelaamaan, tai tekee virheen, josta vastustaja huomauttaa.

Kumpikin pelaaja jakaa oikealle puolelleen 12 korttia — tai 13 korttia jos niin sovitaan — umpipakaksi, sekä niistä vastustajaan päin neljä korttia oikeinpäin. Näiden kahden korttirivin väliin on jätettävä tilaa vielä kahdelle korttiriville. Sen jälkeen kumpikin pelaaja laittaa käsipakkansa suoraan eteensä keskelle.

Jompikumpi pelaajista aloittaa. Tämä on sovittava ennen kortien jakamista esimerkiksi nostamalla korttia. Aloittaja kääntää aluksi umpipakan päällimmäisen kortin. Myöhemmin on aina käännettävä umpipakan päällimmäinen kortti, kun edellinen on siirretty pois.

Pakkosiirrot

Pelaajalla on velvollisuus suorittaa eräitä siirtoja määrätyssä järjestyksessä, ja ellei hän menettele niin, on vastustajalla oikeus sanoa ”seis”. Silloin asianomaisen vuoro loppuu siihen. Pakkosiirrot ovat tässä tärkeysjärjestyksessä seuraavat:

  1. Keskellä olevaan tyhjään tilaan on siirrettävä näkyvissä olevat ässät.
  2. Keskellä olevien ässien päälle on siirrettävä näkyvissä olevia muita kortteja, aina lähinnä suurempi kortti samaa maata.
  3. Jos on useita mahdollisuuksia rakentaa ässän päälle, on rakennettava ensi sijassa oman umpipakan päällimmäisellä kortilla.
  4. Mikäli on mahdollisuus siirtää kortteja pöydässä olevan kahdeksan kortin päälle, on siirrettävä ensi sijassa omasta umpipakasta.
  5. Käsipakasta ei saa kääntää korttia niin kauan kuin pöytää voi siirtää kortin umpipakasta.
  6. Näiden sääntöjen rikkomiseksi katsotaan se, että koskettaa toista korttia, kun jokin muu kortti olisi pelattava ensin, tai oikeaa korttia siirtäessään koskettaa sillä väärää paikkaa.

Vapaaehtoiset siirrot

Milloin pakkosiirtoja ei ole, saa suorittaa vapaaehtoisia siirtoja haluamassaan järjestyksessä, kuitenkin niin, että kun käsipakasta kääntää kortin eikä se sovi minnekään, ei saa enää muita mahdollisia siirtoja suorittaa. Silloin vuoro loppuu ja käsipakan kortti jätetään poispanopakan päällimmäiseksi kortiksi käsipakan viereen. Siirtomahdollisuudet ovat seuraavat:

  • Vastustajan umpipakan päällimmäisen kortin päälle saa siirtää samaa maata lähinnä suuremman tai pienemmän kortin ja jatkaa näin kumpaan suuntaan tahansa tai vaikkapa edestakaisin. Sama koskee myös vastustajan poispanopakan päällimmäistä korttia.
  • Pöydässä olevan kahdeksan kortin päälle saa rakentaa vain alaspäin ja vastakkaista väriä. Esimerkiksi patakympin päälle asetetaan ruutuyhdeksikkö tai herttayhdeksikkö, sitten musta kahdeksikko, jne. Tällä tavoin saa siirtää pöydässä olevan kortin tai käsipakasta käännetyn kortin.
  • Pöytään syntyneen tyhjän tilan saa täyttää, kun umpipakka on loppunut, joko jollakin pöydässä ennestään olevalla kortilla tai käsipakasta käännetyllä kortilla.

Omaan poispanopakkaan eisaa rakentaa eikä siitä myöskään ottaa kortteja. Omaan umpipakkaan ei saa rakentaa.

Kun käsipakka loppuu, käännetään entinen poispanopakka uudeksi käsipakaksi. Jos käsipakka loppuu pelivuoron vaihtuessa, on käsipakan alimmainen kortti jätettävä näkyviin poispanopakan päällimmäiseksi kortiksi.

Ellei pelaaja ole tehnyt virhettä pakkosiirroissa ja vastustaja sanonut ”seis”, jatkuu vuoro, kunnes pelaaja ei saa siirretyksi käsipakasta käännettyä korttia minnekään. Sen jälkeen on vastustajan vuoro.

Pelin voittaa se, joka saa ensimmäisenä kaikki umpipakan ja käsipakan kortit pelatuksi. Vastustajalle lasketaan miinuspisteitä kaksi pistettä jokaisesta umpipakan kortista, ja yksi piste jokaisesat käsi- ja poispanopakan kortista, sekä 30 miinuspistettä häviöstä.

Peliä voidaan pelata esimerkiksi 200 pisteeseen saakka.

Muunnelma

Pakkosiirtojen suhteen voidaan sopia niin, että umpipakasta ei ole pakko siirtää korttia pöytään niin kauan kuin haluaa tehdä pöydässä muita siirtoja. Umpipakan kortti on kuitenkin siirrettävä, ennen kuin käsipakasta saa kääntää uutta korttia. Tämä sääntö tekee mahdolliseksi järjestellä pöytää umpipakan tyhjentämistä silmällä pitäen, sekä tehdä vastustajalle enemmän kiusaa. 😋

Aikarajoitus

Jos pelaaja ei tee virheitä, on pelin tulos melko paljon kiinni siitä, miten kortit jakautuvat ja miten omat siirrot sattuvat kortien jakautumisen suhteen onnistumaan. Aluksi pelaajat tekevät kuitenkin virheitä ja menettävät siten vuoronsa. Kun peliin on tottunut, on syytä asettaa aikarajoitus jokaisen siirron miettimisaikaan nähden, esimerkiksi 10 sekuntia. Tällöin on syytä kutsua kolmas (puolueeton) henkilö vahtimaan kellon tikittämistä.

Pelaajien määrä: 2.